Heuliez GX 317

Heuliez GX317

En cours de construction